SenaitBerhe

RJ

Senait Berhe

Marketing Manager
at Globin International DMCC